top
自治区招生考试院关于2022年上半年高等学校英语应用能力B级考试延考的公告
2022-05-19 17:41    来源:广西招生考试院    

根据高等学校英语应用能力考试委员会《关于2022年上半年高等学校英语应用能力考试(PRETCO)延期举行的通知规定原定于2022年6月12日举行的高等学校英语应用能力B级考试,延期至2022年9月举行,具体日期另行通知。已报名考生无需重新报名;无法参加9月份考试的考生,请于5月23日前向所在报名学校提出退费申请。退费申请审核通过后,按原支付渠道向考生退费,退费预计5月底完成。

因停考给广大考生带来的不便,敬请谅解!

 


                                                             广西壮族自治区招生考试院

                                                                  2022年519 日


关闭窗口