top
广西2023年硕士研究生招生考试成绩查询公告
2023-02-17 15:54    来源:广西招生考试院    

我区2023年硕士研究生招生考试成绩将于222日由招生单位向考生公布,考生可登陆报考的招生单位官网了解具体成绩公布时间和查询方式。

考生如对本人成绩有异议,可向报考的招生单位提出成绩复核申请。申请复核的考生须注意如下事项:

一、申请时间及材料

按照招生单位规定的时间和渠道提交申请材料。

二、申请方式和办法

通过网络、传真等方式提交复核申请,具体申请办法详见各招生单位通知。

三、复核内容

评卷过程中是否存在漏评、漏统分以及各道题得分相加是否正确,评分细则及其执行情况不属于复核内容。

四、复核结果反馈

复核结果由招生单位告知考生。

 

                                              广西壮族自治区招生考试院

                               20232月17

关闭窗口